นายสมศักด์ ศรีสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Online: 9 user(s)นายสมศักดิ์ ศรีสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสุดสาคร เดชฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวีระพงษ์ รัตนดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปราณี พลภูมีี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพิสมัย รัตนดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพิมลมาศ โคตะวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกิตติยา สีสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางดอกไม้ มั่งมี<
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทิพวรรณ คุณาวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพิริยาภรณ์ ปัดภัย
ครูชำนาญการ
นางพูนศรี อุตมะ
ครูชำนาญการ
นางมาริสา สมิตานนท์
ครูชำนาญการ
นางรัชนี มั่งเจริญ
ครูชำนาญการ
นางมลฤดี ไชยรัตน์
ครูผู้ช่วย
นายบัญชา มูลเพีย
ครูผู้ช่วย
นางประภัสสร โยธายุทธ
ครูผู้ช่วย
นางสาวปภัสสร วงษ์ขุลี
ครูอัตราจ้าง


ข่าวหนังสือพิมพ์

  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  :  โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
หมวด: กิจกรรมชุมชน
โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเดื่อร่วมจัดงานวันภาษาไทย
12-09-2013 เข้าชมแล้ว: 139
โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  ได้แก่โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก โรงเรียนบ้านหัวหาดวิทยา
และโรงเรียนชุมชนบ้านพวก ได้ร่วมกันจัดงานวันภาษาไทยขึ้นในวันที่ 29 กรกฏาคม 2556 ดังมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
หมวด: กิจกรรมชุมชน
»โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเดื่อจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
12-09-2013
»โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเดื่อร่วมจัดงานวันภาษาไทย
12-09-2013
 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
โรงเรียนบ้านเดื่อใต้

ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100
โทรศัพท์ 0-4244-9030 โทรสาร 0-4244-9030
email: duatai@duatai.orgCopyright©2014 duatai.org
Development from SMEweb 1.5f Power By คุณครู.คอม